Codul de conduită

Thumbnail Thumbnail

Codul de conduită

Această politică nu este o traducere oficială și vă este furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă. Prin urmare, acesta nu va fi interpretat ca fiind în deplină conformitate cu versiunea în limba engleză, iar versiunea în limba engleză va prevala în caz de discrepanță între versiunea engleză și această traducere. Diversey nu își va asuma nicio responsabilitate pentru erori, omisiuni sau ambiguități rezultate ca urmare a traducerii. Orice persoană sau entitate, care se bazează strict pe conținutul tradus, face acest lucru pe propriul risc. Dacă aveți orice îndoială, consultați versiunea oficială în limba engleză. Dacă doriți să ne atrageți atenția asupra unei erori de traducere sau inexactități, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Diversey („Compania"), în calitate de companie de servicii, subliniază faptul că trebuie să ne preocupe întotdeauna aplicarea unor tehnici optime privind angajații, care să fie susținute de principiile noastre etice. În timp ce compania și toți asociații săi au ca obiectiv principal asigurarea satisfacției clienților noștri, acest scop nu trebuie să fie urmărit în detrimentul integrității. Compania este recunoscută pentru faptul că își desfășoară activitatea la standarde etice foarte ridicate. Este important să menținem cu toții, și pe viitor, acest record din punctul de vedere al integrității. Toți asociații sunt obligați să citească, să înțeleagă, să respecte și să respecte Codul nostru de conduită („Codul"). De asemenea, suntem obligați să cunoaștem și să respectăm politicile și procedurile companiei. Codul se aplică tuturor asociaților, funcționarilor și directorilor.

 

Respectarea tuturor legilor, reglementărilor și politicilo comerciale aplicabile

Compania se supune legilor și reglementărilor federale, naționale, statale, provinciale, locale și internaționale. Cu toții trebuie să respectăm toate legile și reglementările aplicabile și să respectăm Codul nostru. Orice asociat Diversey care are cunoștință de activități ilegale în cadrul companiei ar trebui să contacteze departamentul juridic. În cazul în care o prevedere a codului nostru se află în conflict cu legea aplicabilă, legea are prioritate.

 

Aderarea la cele mai înalte standarde etice Fiecare dintre noi trebuie să adere la cele mai înalte standarde etice de conduită în toate activitățile noastre de afaceri și trebuie să acționeze într-un mod care îmbunătățește reputația Companiei în comunitatea de afaceri și în raport cu publicul. Integritatea stă și trebuie să stea în continuare la baza tuturor relațiilor noastre de afaceri.

 

Responsabilităţile

Obligația de a raporta/absența represaliilor/confidențialitatea

Trebuie să raportați prompt și cu bună credință orice conduită a oricărui asociat sau agent terț (adică un furnizor sau partener de afaceri) care ar putea constitui o încălcare a Codului. Dacă, în mod intenționat, nu raportați o potențială încălcare sau nu comunicați informații relevante și esențiale referitoare la o încălcare, se pot lua măsuri disciplinare împotriva dumneavoastră, inclusiv încetarea contractului de muncă. Dacă aveți întrebări cu privire la oportunitatea unei situații, discutați cu supraveghetorul, cu resursele umane sau cu departamentul juridic. De asemenea, puteți face un raport asupra încălcărilor suspectate, în spiritul bunei-credințe, sau puteți solicita îndrumare prin accesarea liniei de integritate a Diversey la https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct Compania se angajează să protejeze asociații responsabili care raportează încălcări suspectate cu bună-credință. Compania va lua măsuri pentru a proteja fiecare asociat împotriva represaliilor, astfel încât acestora să nu le fie teamă să raporteze încălcările și să protejeze Compania. Dacă sunteți de părere că sunteți victima unor represalii, trebuie să contactați supraveghetorul, resursele umane, Departamentul juridic sau linia de integritate, după caz.

Compania va reacționa prompt și va depune eforturi pentru a se asigura că preocuparea dumneavoastră este tratată cu sensibilitate, confidențialitate și îcu cea mai mare atenți posibilă. În schimb, ne așteptăm să contribuiți la protejarea confidențialității raportului, precum și la orice procese ulterioare de anchetă, nediscutând problema cu colegii, cu publicul sau cu pres.

 

Măsuri disciplinare adecvate în caz de nerespectare a Codului

Orice nerespectare a standardelor cuprinse în Cod poate duce la acțiuni disciplinare, inclusiv la încetarea contractului de muncă și, uneori, și la răspunderea civilă sau penală personală.

Toți managerii, liderii de nivel superior și directorii trebuie să ofere un exemplu colegilor lor atunci când își îndeplinesc atribuțiile sau acționează în alt mod în numele Companiei. Dacă acționați în mod transparent și în conformitate cu prezentul Cod, atunci când aveți o funcție de conducere, veți arăta în mod clar că principiile directoare și normele descrise în prezentul Cod trebuie respectate fără excepție.

 

REGULI

Angajații noștri

Sănătate și siguranță – Punem accentul pe siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Oriunde am fi, siguranța și bunăstarea asociaților noștri trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Ne angajăm să oferim un loc de muncă sigur și sănătos pentru toți asociații noștri, inclusiv proceduri de urgență adecvate și siguranță împotriva incendiilor, gestionarea materialelor periculoase și menaj. Ca parte a acestui angajament, toate unitățile trebuie să respecte legile privind siguranța la locul de muncă și să asigure condiții de muncă adecvate. Asociații trebuie să își îndeplinească sarcinile într-o manieră sigură în orice moment, inclusiv să opereze echipamentele numai în conformitate cu instrucțiunile, și să ia măsurile corespunzătoare atunci când apare un pericol de siguranță.

Pentru detalii suplimentare privind sănătatea și siguranța asociațilo, vă rugăm să consultați Politica privind sustenabilitatea, sănătatea și siguranța mediului.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Urmați orientările de siguranță în vigoare la fiecare dintre locațiile noastre. Sunteți răspunzător pentru menținerea unui mediu fără riscuri de siguranță sau pericole pentru sănătate. Când apare un risc sau un pericol neașteptat, acționați rapid și în siguranță pentru a-l ține sub control și cereți imediat ajutor.

 • Nu veniți la locul de muncă sub influența drogurilor sau alcool. Amintiți-vă: orice substanță care ne-ar putea afecta judecata sau performanța fizică îi poate afecta în cele din urmă pe colegii și pe clienții noștri.

 • Menținerea unui loc de muncă sigur prin soluționarea neînțelegerilor într-o manieră profesională și respectuoasă, fără acte sau amenințări de violență, hărțuire sau intimidare.

Dacă un asociat observă o situație nesigură, aceasta trebuie abordată imediat și raportată Departamentului de sănătate și siguranță.

 

Discriminarea, hărțuirea și intimidarea – nu tolerăm discriminarea, hărțuirea sau intimidarea.

Diversey este un angajator care asigură egalitatea de șanse și care prețuiește diversitatea și incluziunea la nivelul întregii organizați. Diversey respectă toate legile care interzic discriminarea în practicile de angajare și de ocupare a forței de muncă în funcție de rasă, religie, convingeri, naționalitate, sex, orientare sexuală, identitate sau exprimare de gen, vârstă, dizabilitate sau în funcție de alt statut protejat.

Considerăm că diversitatea forței de muncă este un avantaj care ne îmbunătățește creativitatea, inovarea și creșterea. Faptul că asociații noștri sunt diferiți din punctul de vedere al culturii, al orientării sexuale, al identității de gen, al trăsăturilor și al experiențelor permite ca problemele să fie văzute din perspective variate, ceea ce îmbogățește procesul decizional. În calitate de reprezentanți ai Diversey, asociații nu au voie să discrimineze.

Asociaților le sunt asigurate drepturile fundamentale ale omului care nu intră în conflict cu activitea Diversey. Aceste drepturi (de exemplu, politice, sociale și culturale) nu ar trebui încălcate. Compania nu va tolera discriminarea în funcție de rasă, religie, convingeri, naționalitate, sex, orientare sexuală, identitate sau exprimare de gen, vârstă, dizabilitate sau în funcție de alt statut protejat sau hărțuirea ori intimidarea asociaților săi de către orice persoană, inclusiv de către orice supraveghetor, coleg, asociat sau non-asociat, furnizor sau client al Companiei. Hărțuirea poate apărea atunci când o persoană este supusă unor comportamente nedorite care, atunci când sunt privite în mod rezonabil din percepția persoanei supuse unui astfel de comportament și având în vedere toate circumstanțele, au scopul sau efectul de a încălca demnitatea sau de a crea un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor pentru persoana respectivă.

Toate persoanele au dreptul de a lucra într-un mediu în care să nu existe discriminare, intimidare și hărțuire. Compania se angajează să ofere un loc de muncă în care se asigură demnitatea și respectul pentru toate persoanele. Toată lumea are responsabilitatea de a respecta sentimentele și sensibilitățile altor persoane la locul de muncă și de a se comporta într-o manieră care să nu îi lezeze pe ceilalți. În unele cazuri, persoanele pot fi conștiente de faptul că comportamentul lor îi afectează pe ceilalți, dar este de datoria fiecărei persoane să fie sensibilă la impactul pe care îl poate avea comportamentul său asupra colegilor.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta cu bună-credință încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare prin accesarea Liniei de integritate.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Asigurați oportunități egale de angajare pentru asociații calificați și solicitanți, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

 • Asigurați-vă că interacțiunile cu colegii dumneavoastră se desfășoară într-o manieră profesionistă și respectuoasă. Nu creați un mediu incomod, ostil sau intimidant pentru alții prin acțiuni sau cuvinte.

 • Respectați caracteristicile diverse ale fiecăruia dintre interlocutorii dumneavoastră, chiar și atunci când culturile sau ideile pot fi diferite.

 

 

Relațiil de muncă

Diversey se angajează să trateze asociații în mod echitabil, să asigure drepturile omului și să respecte toate legile privind timpul de lucru, remunerarea orelor suplimentare, libertatea de asociere și negocierea colectivă. Diversey respectă drepturile lucrătorilor de a constitui și de a se alătura unor organizații alese de ei, precum și de a negocia colectiv, fără interferențe ilegale. Diversey nu va face discriminări, nu va hărțui și nu va sancționa lucrătorii sau reprezentanții lucrătorilor din cauza interesului și/sau a apartenenței sau a afilierii lor la un sindicat sau a activității lor sindicale desfășurate în mod legit.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta cu bună-credință încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând

Linia de integritate.

 

Munca infantilă

Diversey va angaja numai persoanele care îndeplinesc cerințele locale aplicabile privind vârsta minimă. În plus, vom respecta convențiile relevante ale OIM, care asigură că persoanele sub 18 ani sunt angajate numai atunci când sunt protejate pe deplin de exploatarea potențială, atunci când sunt protejate de pericole pentru sănătate și atunci când li se permite să își continue educația. Diversey impune și furnizorilor săi să respecte cele mai bune practici. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Codul de conduită pentru furnizorii Diversey.

 

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta, cu bună-credință, încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând Linia de integritate.

 

Munca forțată și traficul de ființe umane

Diversey nu va utiliza munca forțată, traficul de ființe umane sau sclavia modernă în fabricarea produselor sale sau în lanțul său de aprovizionare. În consecință, solicităm ca toate partenerii de afaceri să dea dovadă de un angajament clar de protejare a acestor drepturi fundamentale ale lucrătorilor din întreaga lume. Nu se acceptă constrângerea, intimidarea sau hărțuirea oricărui asociat al Diversey.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta, cu bună-credință, încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând Linia de integritate.

 

Gestionăm informațiile nepublice într-o manieră particulară și confidențială.

Instrumentele, echipamentele, facilitățile și stocurile Diversey, precum și cunoștințele, tehnologiile, informațiile despre produse și formule, informațiile de piață și planurile de afaceri sunt, cu toatele, active valoroase. Angajații trebuie să protejeze și să păstreze activele Companiei și să mențină confidențialitatea informațiilor proprietare, nepublice care le sunt încredințate de către Companie, clienți și furnizori, cu excepția cazului în care divulgarea este autorizată sau prevăzută de lege.

Cei care folosesc sau au acces la astfel de informații, inclusiv la informațiile cu caracter personal ale colegilor, sunt responsabili pentru păstrarea lor în siguranță și utilizarea lor numai pentru motive profesionale legitime și adecvate ale Companiei.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Accesați, utilizați, stocați, transferați sau modificați informațiile nepublice doar dacă acest lucru este necesar pentru a vă desfășura activitatea.

 • Nu partajați niciodată informații nepublice cu o persoană care nu trebuie să le cunoască în scopuri profesionale și care nu este autorizată să le cunoască.

 • Împiedicați divulgarea accidentală protejându-vă dispozitivele printr-o parolă și păstrând în siguranță orice documente sensibile într-un sertar sau un dulap blocat.

 

Clienții noștri

Noi realizăm și oferim produse de înaltă calitate și sigure, ambalaje, mașini, echipamente și servicii.

Scopul nostru principal este de a oferi produse și servicii de înaltă calitate și sigure. Ne străduim să livrăm în mod constant produse și servicii care să satisfacă așteptările clienților noștri și standardele noastre ridicate și încercăm să ne îmbunătățim și să ne inovăm în permanență operațiunile pentru a îndeplini aceste standarde. Produsele trebuie să respecte toate reglementările aplicabile în locul în care sunt fabricate, vândute sau distribuite. Produsele trebuie să fie susținute de informații privind siguranța, inclusiv de indicații de utilizare adecvate, clasificări de pericol, avertismente, instrucțiuni de prim ajutor și informații de contact de urgență, dar nu numai. Distribuitorii, clienții și utilizatorii finali trebuie să aibă la dispoziție fișe tehnice de securitate și etichete complete, corecte și lizibile. Diversey se angajează, de asemenea, să utilizeze în mod responsabil materialele, după cum se arată în Politica privind  chimie responsabilă. Suntem dedicați siguranței produselor, de la concept și fabricație până la utilizarea de către clienți și eliminare, reciclare sau reutilizare.

Prin respectarea legilor, a reglementărilor și a politicilor Companiei care guvernează dezvoltarea, fabricarea, testarea, inspecția, depozitarea, transportarea, utilizarea și eliminarea produselor noastre, contribuim la asigurarea integrității mărcii Diversey. Niciun asociat nu ar trebui să întreprindă acțiuni care ar putea periclita încrederea clienților noștri sau încrederea în calitatea și siguranța produselor și serviciilor noastre.

 

Comercializăm și comunicăm în mod responsabil.

Comunicările publice ale companiei – precum produsele noastre – reflectă angajamentul nostru față de integritate și transparență. Ne comercializăm, promovăm și etichetăm produsele ținând cont de aceste aspecte și străduindu-ne să asigurăm corectitudine, transparență și deschidere în relați cu clienții noștri. Niciodată nu încercăm să ne inducemîn eroare clienții cu informații incorecte sau incomplete despre produsele noastre proprii sau ale altcuiva. Pentru a menține acuratețea și consecvența în toate aceste comunicări publice, numai purtătorul de cuvânt desemnat al Companiei ar trebui să facă declarații publice despre Compania noastră.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Urmați toate legile privind marketingul și publicitatea, asigurându-vă că afirmațiile noastre sunt justificate și metodele noastre sunt etice și legale.

 • Comercializați produsele noastre într-o manieră corectă și onestă, fără înșelăciuni sau exagerări.

 • Atunci când utilizați rețele de socializare, nu discutați despre informații confidențiale ale Companiei și evitați să exprimați opinii care ar putea fi atribuite Companiei; doar purtătorii de cuvânt autorizați ar trebui să utilizeze rețelele de socializare pentru a face declarații în numele Companiei noastre.

 • Consultați solicitările media pentru informații sau comentarii către echipa de comunicare.

 

Compania și acționarii noștri

Menținem integritatea, acuratețea și fiabilitatea evidențelor, înregistrărilor și comenzilor noastre.

Ne angajăm să menținem registrele financiare și de afaceri ale Companiei la cel mai ridicat nivel de acuratețe, exhaustivitate și integritate. Ne bazăm pe registrele noastre financiare și de afaceri pentru a lua decizii de afaceri inteligente și oportune.

Toți asociații generează înregistrări în cadrul activităților lor regulate, precum completarea rapoartelor de cheltuieli, redactarea contractelor și a propunerilor sau trimiterea de e-mailuri. Este crucial ca aceste documente să reflecte cu exactitate situația și să nu fie omise informații.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Oferiți directorilor, asociaților, consultanților și consilierilor Companiei implicați în pregătirea documentelor solicitate de Companie informații precise, complete, obiective, relevante, oportune și inteligibile.

 • Înregistrați toate informațiile financiare și tranzacțiile de afaceri într-o manieră completă, precisă și la timp și respectați controalele și procedurile de divulgare ale Companiei.

 • Fiți profesionist, precaut și atent atunci când creați înregistrări, inclusiv e-mailuri sau mesaje instant.

 • Mențineți și distrugeți înregistrările conform politicilor noastre de gestionare a înregistrărilor, procedurilor de reținere prevăzute de lege și programului de păstrare a înregistrărilor.

 • Nu ascundeți și nu distrugeți înregistrări legate de o investigație, litigii sau potențiale reclamații.

 

Protejăm și asigurăm utilizarea corectă a activelor Companiei.

Toți asociații sunt responsabili pentru utilizarea corectă a activelor Companiei. Compania are trei tipuri de active:

 1. Active fizice, precum materiale, consumabile, programe informatice, stocuri, echipamente, computere, acces la internet și tehnologii;

 2. Active informaționale, precum informațiile de afaceri confidențiale și proprietare și proprietatea intelectuală (inclusiv mărcile noastre valoroase); și

 3. Activele de resurse, precum capitalul și timpul companiei în timpul zilei de lucru. Angajații trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja activele Companiei împotriva furtului, a distrugerii sau a altor pierderi și pentru a se asigura că activele nu sunt irosite, utilizate în mod abuziv sau direcționate în alte scopuri.

 

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Protejați toate activele Companiei îde care sunteți responsabil împotriva pierderii, furtului, deteriorării, irosirii sau utilizării necorespunzătoare.

 • Utilizați activele Companiei în scopurile profesionale cărora le sunt destinate. Deși pot fi permise unele utilizări personale, o astfel de utilizare trebuie să fie întotdeauna legală, etică și rezonabile și nu ar trebui să interfereze cu activitatea dumneavoastră.

 • Luați măsuri de precauție pentru a evita pierderea, rătăcirea sau lăsarea informațiilor confidențiale (sau a laptopurilor, smartphone-urilor sau a altor elemente care conțin aceste informații) nesupravegheate.

 • Evitați discutarea informațiilor confidențiale sau a oricăror alte subiecte sensibile în zone publice (de exemplu, avioane, lifturi și restaurante) unde alții v-ar putea auzi.

 • Nu utilizați tehnologiile Companiei pentru a descărca, a vizualiza sau a trimite materiale obscene, ofensive, discriminatorii, hărțuitoare sau ilegale sau lipsite de etică.

 

 Noi nu luăm măsuri care intră sau par să intre în conflict cu cele mai bune interese ale Companiei.

Trebuie să evităm orice circumstanțe care creează sau par să creeze un beneficiu personal necorespunzător prin utilizarea proprietății, a informațiilor sau a poziției Companiei. Deciziile noastre de afaceri trebuie să se bazeze întotdeauna pe criterii obiective privin ceea ce este mai bine pentru companie. Chiar și apariția unui conflict de interese ar putea duce la consecințe grave și poate submina încrederea asociaților, a partenerilor de afaceri și a spațiului public în Companie Termenul „conflict de interese” înseamnă orice circumstanță care ar putea ridica semne de întrebare asupra capacității unui asociat, a unui funcționar sau a directorului de a acționa în mod obiectiv în ceea ce privește interesele Companiei.

Asociații trebuie să evite situațiile în care există sau pare să existe un conflict între interesele personale ale asociatului și interesele Companiei.

Asociații trebuie să dezvăluie orice conflict real sau potențial cât mai curând posibil, astfel încât orice conflict de interese să poată fi abordat și rezolvat în mod corespunzător. În plus, dacă aveți o întrebare despre măsura în care o situație poate crea un potențial conflict de interese, vă rugăm să contactați Departamentul juridic.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta, cu bună-credință, încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând Linia de integritate.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Asociații nu ar trebui să se angajeze în activități careintră în conflict cu activitatea Companiei, de exemplu să lucreze, de pe orice funcție, pentru o altă companie din același secto.

 • Dacă un membru al familiei sau un prieten apropiat deține sau lucrează pentru o companie care dorește să facă afaceri cu Compania, discutați cu managerul despre relația dvs. În mod similar, retrageți-vă din procesul de selecție atunci când un membru al familiei dumneavoastră se prezintă la un interviu pentru un post în cadrul Companiei. Nu trebuie să fiți șeful sau subordonatul unui membru al familiei

 • Angajații trebuie să evite să aibă un interes financiar în orice Companie sau entitate care este (sau dorește să fie) un partener de afaceri, un furnizor sau un client sau un concurent fără a solicita mai întâi aprobarea.

 

Nu acceptăm cadouri în calitate de asociați ai Companiei.

Schimbul de cadouri, divertisment și alte forme de ospitalitate este o modalitate comună de a construi relații de afaceri. Cu toate acestea, utilizarea abuzivă a cadourilor și a divertismentului poate duce la conflicte de interese reale sau aparente și poate crește riscul de probleme grave de mită și de corupție. Pentru a preveni aceste probleme și a ne proteja integritatea, menținem restricții adecvate privind oferirea și primirea de cadouri și de divertisment.

Ni se interzice să acceptăm sau să primim cadouri de valoare de la orice partener de afaceri. Cu toate acestea, elementele rezonabile care nu reprezintă numerar, sunt nesemnificative, mici, ocazionale și care au o valoare simbolică sau nominală sunt permise în mod rezonabil, cu condiția ca acestea să nu fie destinate și să nu poată fi interpretate ca mită, plată de facilitare sau altă formă de compensare a destinatarului. De asemenea, ne este strict interzis să solicităm cadouri sau servicii pentru noi înșine sau pentru alții, inclusiv pentru membrii familiei sau pentru prieteni.

În concordanță cu practica noastră de a nu accepta cadouri, asociaților le este, în general, interzis să ofere cadouri de orice valoare unui partener de afaceri. Excepțiile trebuie aprobate în prealabil de către un manager responsabil și de către Departamentul juridic. Darul oferit ar trebui să fie, de asemenea, în conformitate cu politicile de cadouri stabilite de către partea destinatară. Pentru protecția dumneavoastră și a Companiei, înregistrați-vă întotdeauna și înregistrați orice astfel de cazuri folosind formularele sau resursele corespunzătoare; transparența este întotdeauna cel mai bun comportament.

Divertismentul de afaceri este o situație în care reprezentanții ambelor companii (destinatar și furnizor) participă la o masă, la un spectacol sau la un alt eveniment și nu se consideră că acesta constituie un cadou interzis, cu condiția respectării politicilor furnizorului și destinatarului.

Fiți întotdeauna atenți și retrageți-vă din situațiile în care reputația Companiei ar putea fi chiar și ușor afectată.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta cu bună-credință încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând

Linia de integritate.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Nu oferiți și nu participați la activități de divertisment de afaceri care sunt excesive, generoase sau extravagante sau care se desfășoară într-un anumit loc, într-un mod care ar putea dăuna reputației Companiei.

 • Nu primiți și nu oferiți cadouri sau activități divertisment de afaceri care creează aparența unui conflict de interese sau care își propun să influențeze o decizie.

 • Nu oferiți cadouri care constituie numerar sau echivalente de numerar, cum ar fi cardurile cadou. echivalente de numerar, cum ar fi cardurile cadou.

 

 

 

 

Partenerii și comunitățile noastre de afaceri

Nu tolerăm mita și corupția.

Avem o politică de toleranță zero în ceea ce privește corupția și asociații nu trebuie să ofere, să dea sau să accepte mită pentru a face afaceri. Ne este strict interzis să oferim, să acordăm, să promitem sau să autorizăm, în mod direct sau indirect, obiecte de valoare – oricât de mică ar fi aceasta – unui funcționar guvernamental sau unei agenții (inclusiv unui funcționar sau asociat public național sau local, unui candidat politic sau unui funcționar sau unui asociat al unei entități deținute sau controlate de guvern) sau oricărei alte persoane, pentru a obține un avantaj în afaceri, a influența afaceri sau procesul decizional public în legătură cu oricare dintre activitățile noastre, sau pentru a-l determina în alt mod pe destinatar să își utilizeze în mod abuziv puterea sau poziția oficială.

Această interdicție trebuie interpretată în sens larg și se aplică oricărei persoane care acționează în numele nostru, inclusiv furnizorilor, distribuitorilor, contractanților, consultanților și agenților.

Respectăm cu strictețe Legea privind practicile corupte din străinătate (FCPA), Legea privind mita din Regatul Unit și toate statutele similare aplicabile în fiecare jurisdicție.

În multe țări, plățile de facilitare oferite în schimbul serviciilor accelerate sunt legale. Cu toate acestea, astfel de plăți par deseori să fie lipsite de etică și noi u le permitem. Suntem o companie globală și reputația noastră contează.

Asociații trebuie să obțină aprobare prealabilă din partea consilierului general înainte de a acorda funcționarului public orice cadou sau orice element de valoare sau de a furniza servicii de divertisment sau ospitalitate.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta, cu bună-credință, încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând Linia de integritate.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Niciodată nu oferiți, nu promiteți și nu acordați nimic de valoare (indiferent cât de mici) unui funcționar public sau altei terțe părți, cu scopul de a obține un avantaj de afaceri.

 • Nu recomandați, nu autorizați sau nu permiteți unei terțe părți să facă o plată interzisă în numele dumneavoastră sau al ompaniei.

 • Nu efectuați o plată către o terță parte dacă știți sau aveți motive să credeți că este probabil ca aceasta să fie utilizată pentru a furniza în mod necorespunzător ceva de valoare unui funcționar public sau altei persoan.

 • Înregistrați întotdeauna toate plățile efectuate și toate încasările obținute cu în mod exact, complet și l timp.

 

Respectăm legile concurenței și legile antitrust.

Legile antitrust (numite și „legi ale concurenței”) guvernează comportamentul concurențial și se aplică relațiilor Companiei cu alți producători, concurenți, furnizori, brokeri și clienți. Legile sunt adesea foarte largi și complexe și variază de la o țară la alta, dar ele au același scop: să încurajeze concurența liberă și echitabilă. Fiecare asociat este obligat să respecte întotdeauna legile antitrust/de concurență relevante atât la nivel național, cât și internațional, în toate jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. Fiecare acțiune a Companiei pe care o efectuăm trebuie să respecte regulile concurenței loiale. Nicio acțiune a Companiei nu ar trebui să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența.

Sancțiunile pentru încălcarea legilor antitrust sunt severe și includ amenzi semnificative și alte obligații financiare. În plus, asociații care autorizează sau participă la încălcări sunt pasibili de închisoar în multe națiuni. Nu sunteți exonerat de răspundere dacă nu știți ce anume constituie o încălcare a acestor legi.

Fiecare acțiune a Companiei pe care o efectuăm trebuie să respecte regulile concurenței loiale. Nicio acțiune a Companiei nu ar trebui să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența. Concurând cu integritate în întreaga lume, putem evita încălcarea legilor concurenței, protejându-ne, totodată, unul dintre cele mai valoroase active pe care le ave: reputația noastră.

Deoarece răspunderea conform legislației antitrust se constată, frecvent, pe baza unor dovezi circumstanțiale, trebuie să evitați chiar și simpla aparență a unui comportament anticoncurențial.

Orice suspiciuni de încălcare ar trebui să fie raportate Departamentului juridic. De asemenea, puteți raporta, cu bună-credință, încălcările suspectate sau puteți solicita îndrumare accesând Linia de integritate.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Respectați toate legile antitrust și de concurență aplicabile.

 • Consultați departamentul juridic imediat de fiecare dată când aveți o întrebare legată de legislația antitrust sau de dreptul concurenței sau dacă credeți că ați participat la o conversație sau o interacțiune anticoncurențial.

 • Nu încheiați nici un acord sau înțelegere cu vreun concurent cu privire la preț.

 • Nu discutați cu nici un concurent despre prețurile, programele promoționale comerciale sau termenii de vânzare anteriori, actuali sau viitori ai Companiei noastre sau ai concurentului respectiv.

 

Suntem o companie responsabilă din punct de vedere social și ecologic: ne angajăm activ în dezvoltarea unei lumi mai bune.

Ne dedicăm îmbunătățirii calității vieții oamenilor prin angajamentul nostru față de durabilitate, sănătate și bunăstare și responsabilitate socială. Diversey se angajează să își desfășoare activitatea în mod durabil prin evaluarea și îmbunătățirea impactului său social și asupra mediului. Diversey va integra obiectivele în materie de sustenabilitate în obiectivele companiei, va îmbrățișa cele mai bune practici și va comunica rezultatele părților interesate.

Respectăm toate legile și reglementările de mediu aplicabile. Suntem vigilenți în prevenirea accidentelor și a scurgerilor, precum și a oricăror alte potențiale amenințări la adresa sănătății și securității comunităților noastre și a planetei noastre.

 

Faceți ceea ce este corect!

 • Transformați durabilitatea într-un obiectiv personal: conservarea energiei electrice, reciclarea resurselor și conștientizarea impactului individual asupra mediului.

 • Raportați imediat orice pericole privind sănătatea și siguranța mediului înconjurător; scurgerile și alte situații potențial periculoase nu pot aștepta.

 • Asigurați-vă că furnizorii și alți parteneri de afaceri se angajează să respecte reglementăril privind mediul și legile privind drepturile omului.

 • Participați activ la programele și inițiativele noastre pentru a îmbunătăți lumea și comunitățile.

 • Nu folosiți forță de muncă forțată sau infantilă și dezaprobăm cu fermitate maltratarea oricăror persoane care desfășoară activități cu Compania sau în numele acesteii.