Politica privind sclavia modernă și traficul de ființe umane

Thumbnail Thumbnail

Politica privind sclavia modernă și traficul de ființe umane

Această politică nu este o traducere oficială și vă este furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă. Prin urmare, acesta nu va fi interpretat ca fiind în deplină conformitate cu versiunea în limba engleză, iar versiunea în limba engleză va prevala în caz de discrepanță între versiunea engleză și această traducere. Diversey nu își va asuma nicio responsabilitate pentru erori, omisiuni sau ambiguități rezultate ca urmare a traducerii. Orice persoană sau entitate, care se bazează strict pe conținutul tradus, face acest lucru pe propriul risc. Dacă aveți orice îndoială, consultați versiunea oficială în limba engleză. Dacă doriți să ne atrageți atenția asupra unei erori de traducere sau inexactități, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Ce înseamnă sclavia și traficul de ființe umane?

Sclavie: exercitarea unor drepturi de proprietate asupra unei persoane

Servitute: obligația de a presta servicii este impusă prin utilizarea de constrângere sau de forță

Munca forțată sau obligatorie: Sunt solicitate servicii sau servicii de muncă de la o persoană sub amenințarea oricărei sancțiuni și pentru care persoana nu s-a oferit voluntar

Traficul de ființe umane: Aranjarea sau facilitarea deplasării altei persoane în vederea exploatării acesteia

1.1 Legislația privind sclavia modernă și traficul de ființe umane vizează în principal patru activități.

1.2 Această politică acoperă toate cele patru activități.

 

2. În ce fel este relevant pentru noi acest aspect?

2.1 Sclavia modernă este o infracțiune complexă și polivalentă și, pentru a o aborda, toți cei care lucrează pentru Diversey (noi, compania) trebuie să colaboreze cu succes. La prima vedere, acest întreg subiect poate părea irelevant pentru Diversey, dar este foarte relevant și trebuie să fim cu toții vigilenți.

2.2 La un nivel foarte primar, prevenirea exploatării oamenilor și a traficului de ființe umane, precum și protejarea forței de muncă și a reputației noastră sună bine pentru afacere.

2.3 Legislația privind sclavia modernă recunoaște rolul important pe care pot și trebuie să îl joace întreprinderile în abordarea sclaviei și le încurajează să facă mai mult.

2.4 Având în vedere acest lucru, trebuie să acordăm o atenție deosebită:

2.4.1 lanțului nostru de aprovizionare

2.4.2 oricăror activități externalizate, în special către jurisdicții care ar putea să nu aibă mecanisme de protecție adecvate

2.4.3 sectoarelor curățeniei și cateringului și furnizorilor

2.4.4 ospitalității corporative

 

3. Responsabilități

3.1 Diversey, managerii și colegii au responsabilitatea de a se asigura că colegii noștri sunt protejați, tratați corect și cu demnitate.

3.2 Toată lumea trebuie să respecte această politică și să fie conștientă de faptul că ignorarea sclaviei moderne și a traficului de ființe umane nu este acceptabilă și nu reprezintă o opțiune.

3.3 Compania

3.3.1 Ne asumăm următoarele angajamente:

a) vom menține politici și proceduri clare care să contribuie la prevenirea exploatării și a traficului de ființe umane, atât în organizația noastră, cât și în lanțurile noastre de aprovizionare și care să ne protejeze forța de muncă și reputația;

b) ne vom preciza în mod clar politica de recrutare;

c) vom efectua verificări în cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare și vom verifica noii furnizori;

d) vom conduce prin exemplu prin efectuarea de controale corespunzătoare asupra tuturor angajaților și a agențiilor de recrutare, pentru a se asigura că știm cine lucrează pentru noi și cu noi;

e) ne vom asigura că avem un proces de sesizare deschis și transparent pentru toți angajații și o procedură de raportare directă pentru a aborda orice preocupări semnalate;

f) vom încerca să sensibilizăm, astfel încât colegii noștri să știe ce facem pentru a promova bunăstarea lor și bunăstarea persoanelor care lucrează în industria noastră;

g) vom publica o declarație anuală clară în care vom prezenta măsurile pe care le-am luat pentru a ne asigura că în lanțurile noastre de aprovizionare nu există sclavie și trafic de ființe umane și pentru a demonstra că ne luăm în serios responsabilitatea față de angajații și clienții noștri

3.4 Managerii

3.4.1 Managerii:

a) își vor asculta colegii și vor fi abordabili;

b) vor reacționa în mod corespunzător dacă li se spune ceva care ar putea indica faptul că un coleg sau orice altă persoană se află într-o situație de exploatar;

c) vor rămâne atenți la semnele de sclavie (a se vedea Identificarea sclaviei mai jos);

d) își vor sensibiliza colegii, discutând problemele și asigurând formare, astfel încât toată lumea să poată identifica semnele de trafic și exploatare și să știe ce să facă;

e) își vor folosi experiența și judecata profesională pentru a evalua situațiile și a reacționa în mod corespunzător.

3.5 Colegii

3.5.1 Cu toții avem responsabilități în cadrul acestei politici. Indiferent de funcție sau de vechime, trebuie:

a) să fiți extrem de atent dacă bănuiți că cineva (un coleg sau cineva din lanțul nostru de aprovizionare) este controlat, forțat sau obligat de altcineva să lucreze sau să furnizeze servicii, urmați procedura noastră de raportare (vezi Raportarea sclaviei);

b) să urmați procedura noastră de raportare dacă un coleg vă spune ceva ce credeți că ar putea indica faptul că persoana respectivă sau altcineva este exploatat sau tratat necorespunzător;

c) să ne spuneți dacă credeți că putem face mai mult pentru a preveni exploatarea oamenilor.

 

4. Riscurile

4.1 Printre principalele domenii de risc cu care ne confruntăm, legate de sclavia modernă și traficul de ființe umane, se numără:

4.1.1 lanțurile de aprovizionare;

4.1.2 recrutarea prin intermediul agențiilor;

4.1.3 recrutarea în general;

4.1.4 clienții implicați în industria hotelieră, curățenie și catering.

4.2 Vom gestiona aceste domenii de risc prin procedurile noastre stabilite în această politică.

 

5. Procedurile noastre

5.1 Declarația anti-sclavie

5.1.1 Vom publica o declarație anuală clară în care vom prezenta măsurile pe care le-am luat pentru a ne asigura că în lanțurile noastre de aprovizionare nu există sclavie și trafic de ființe umane și pentru a demonstra că ne luăm în serios responsabilitatea față de angajații noștri, față de persoanele care lucrează în cadrul lanțului nostru de aprovizionare și față de clienți.

5.1.2 Vom publica această declarație pe site-ul nostru.

5.1.3 Toate declarațiile noastre anterioare vor rămâne disponibile pe site-ul nostru.

5.1.4 Declarația Diversey va preciza următoarele aspecte:

a) poziția Diversey în raport cu piața mondială

b) sectoarele în care este activă

c) țările în care are o prezență

d) detalii despre lanțurile noastre de aprovizionare

e) principalele domenii de risc cu care ne confruntăm și abordarea noastră în ceea ce privește evitarea și prevenirea sclaviei moderne și a traficului de ființe umane

f) măsurile pe care le-am luat pentru a ne asigura că potențialul de sclavie și trafic de ființe umane este redus semnificativ, în raport cu furnizorii, angajații și contractanții noștri

5.1.5 Le vom spune în continuare companiilor cu care facem afaceri că nu suntem pregătiți să acceptăm vreo formă de exploatare umană.

5.1.6 Ne vom asigura că toate contractele cu furnizorii noștri conțin clauze de combatere a sclaviei și a traficului de ființe umane. Aceste clauze, care se aplică pe parcursul întregului lanț de aprovizionare, le vor interzice furnizorilor și angajaților lor să se implice în sclavie sau în traficul de ființe umane.

5.1.7 Ne vom asigura că putem urmări fiecare pas al procesului nostru de aprovizionare și că știm cine ne furnizează bunuri și servicii, precum și că am instituit mecanisme și procese de verificare, inclusiv:

a) cartografieri ale furnizorilor noștri;

b) evaluări ale riscurilor pentru furnizori și chestionare pentru furnizorii noi și existenți;

c) audituri ale furnizorilor.

5.2 Recrutarea

5.2.1 Utilizarea agențiilor

a) Departamentele noastre de resurse umane vor urma politica companiei și va utiliza numai agențiile de recrutare de renume stabilite. Vom verifica cu atenție agențiile de recrutare înainte de a le adăuga la lista noastră de agenții aprobate. Această verifica include:

i) efectuarea de verificări amănunțite și investigarea reputației

ii) asigurarea faptului că personalul pus la dispoziție are cadrul adecvat (de exemplu, vizele de muncă)

iii) asigurarea faptului că agenția oferă garanții că s-au efectuat verificări corespunzătoare asupra persoanei pe care o furnizează

b) vom efectua evaluări periodice ale agenților utilizați.

5.3 Recrutarea în general

a) ne vom asigura că toți angajații au un contract scris de muncă și că nu au fost nevoiți să plătească taxe directe sau indirecte pentru a obține un loc de muncă.

b) ne vom asigura ca personalul poate lucra legal în Marea Britanie.

c) vom verifica numele și adresele personalului nostru (faptul că mai multe persoane menționează aceeași adresă poate indica existența unui număr mare de persoane în aceeași locuință, ceea ce constituie deseori un semn de exploatare).

d) vom furniza informații tuturor noilor angajați recrutați cu privire la drepturile lor statutare, inclusiv în ceea ce privește concediul medical, concediul de odihnă și orice alte beneficii la care ar putea avea dreptul.

5.3 Dacă, pe parcursul procesului nostru de recrutare, suspectăm că cineva este exploatat, echipa de recrutare va urma procedurile noastre de raportare (a se vedea Raportarea sclaviei).

 

6. Identificarea sclaviei

6.1 Nu există victime tipice, iar unele victime nu înțeleg că au fost exploatate și că au dreptul să primească ajutor și sprijin. Cu toate acestea, următoarele semne-cheie ar putea indica faptul că cineva poate fi o victimă a sclaviei sau a traficului:

6.2.1 Persoana nu se află în posesia propriului pașaport, a documentelor de identitate sau a documentelor de călătorie.

6.2.2 Persoana se comportă ca și cum ar fi instruită sau îndrumată de altcineva.

6.2.3 Persoana îi permite altcuiva să vorbească în locul său, atunci când cineva i se adresează direct.

6.2.4 Persoana este dusă și adusă la locul de muncă.

6.2.5 Persoana este retrasă sau pare speriată.

6.2.6 Persoana nu pare să fie în măsură să își contacteze prietenii sau familia în mod liber.

6.2.7 Persoana are o interacțiune socială limitată sau contact limitat cu persoane din afara mediului său imediat.

Această listă nu este exhaustivă.

6.2 O persoană poate prezenta mai multe dintre semnele de trafic menționate mai sus, dar este posibil să nu fie neapărat o victimă a sclaviei sau a traficului. De multe ori, circumstanțele unei persoane vă pot da impresia că ceva este în neregulă.

6.3 Dacă aveți o suspiciune, raportați-o către managerul dumneavoastră sau utilizând Linia de integritate la: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. Raportarea sclaviei

7.1 Dacă vorbiți cu cineva despre preocupările dumneavoastră, este posibil să contribuiți la stoparea abuzurilor sau a exploatării asupra unei persoan.

7.2 Dacă credeți că cineva este în pericol imediat, formați 999.

7.3 În caz contrar, ar trebui să discutați preocupările dumneavoastră cu liderul lanțului de aprovizionare de la nivel național (găsit prin intermediul listei WORKDAY), care va decide ce măsuri trebuie luate și va oferi orice sfaturi suplimentare sau puteți raporta cu ajutorul Liniei de integritate https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 Este posibil ca nu toate victimele să dorească să fie ajutate și pot exista cazuri în care raportarea unui caz suspectat de trafic pune în pericol potențiala victimă, deci este important ca, în absența unui pericol imediat, să discutați mai întâi preocupările dumneavoastră cu liderul lanțului de aprovizionare înainte de a lua măsuri suplimentare.

 

8. Formarea profesională

8.1 Oferim instruire specializată acelor membri ai personalului care sunt implicați în gestionarea recrutării și a lanțurilor noastre de aprovizionare.

8.2 Întreg personalul beneficiază de cursuri generale de formare în acest sens prin intermediul liderilor de echipă sau al managerilor și folosind module de formare online.

 

9. Monitorizarea procedurilor noastre

9.1 Ne vom revizui politica anti-sclavie în mod regulat, cel puțin anual. Vom oferi informații și/sau formare cu privire la orice schimbări pe care le facem.