Termeni și condiții

Thumbnail Thumbnail

Termeni și condiții

Această politică nu este o traducere oficială și vă este furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă. Prin urmare, acesta nu va fi interpretat ca fiind în deplină conformitate cu versiunea în limba engleză, iar versiunea în limba engleză va prevala în caz de discrepanță între versiunea engleză și această traducere. Diversey nu își va asuma nicio responsabilitate pentru erori, omisiuni sau ambiguități rezultate ca urmare a traducerii. Orice persoană sau entitate, care se bazează strict pe conținutul tradus, face acest lucru pe propriul risc. Dacă aveți orice îndoială, consultați versiunea oficială în limba engleză. Dacă doriți să ne atrageți atenția asupra unei erori de traducere sau inexactități, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Dispoziții generale. Acești Termeni de utilizare („Termenii”) pentru site-ul/site-urile Diversey și ale filialelor sale și entităților afiliate („noi”, „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre” sau „Compania”) care conțin legături la acești Termeni (numit(e) în continuare site-ul/site-urile) reglementează relația dintre dumneavoastră și Companie în legătură cu site-ul/site-urile. Prin accesarea sau utilizarea site-ului/site-urilor, sunteți de acord cu acești Termeni și cu Politica de confidențialitate (care este integrată în prezentul document prin referință). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, utilizarea site-ului/site-urilor de către dumneavoastră nu este autorizată. Site-ul/site-urile este/sunt oferit(e) și disponibil(e) pentru utilizatorii care au vârsta de cel puțin 18 ani. Prin utilizarea site-ului/site-urilor, declarați și garantați că aveți vârsta legală necesară pentru a încheia un contract obligatoriu cu Compania și pentru a îndeplini toate cerințele de eligibilitate de mai sus. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul/site-urile. Pentru claritate, în cazul în care utilizați site-ul/site-urile sau deschideți un cont pe site/site-uri în numele altei societăți, entități sau organizații, termenul „dumneavoastră" sau „dvs." include orice companii, entități sau alte organizații pe care le reprezentați sau la care sunteți angajat sau colaborator. În acest caz, declarați și garantați că sunteți un reprezentant autorizat al unei astfel de entități cu autoritatea de a obliga entitatea respectivă față de acești termeni.

 

2. Acorduri de licență pentru utilizarea finală a produselor. Compania oferă acces și/sau posibilitatea de a achiziționa diverse produse, soluții și servicii prin intermediul site-ului/site-urilor (numite, împreună, „Produsele”). Utilizarea fiecărui astfel de Produs se va supune Acordului de licență pentru utilizarea finală („EULA"). Prin accesarea și utilizarea acestor produse, vă angajați să respectați EULA aplicabil pentru fiecare astfel de Produs.

 

3. Accesarea site-ului și securitatea contului. Sub rezerva respectării în permanență a acestor Termeni de către dumneavoastră, Compania vă acordă permisiunea de a utiliza site-ul/site-urile și funcțiile asociate exclusiv în scopuri de afaceri interne și de a accesa și utiliza conținutul, Produsele și alte caracteristici disponibile în cadrul acestora. Va trebui să configurați un cont pe site/site-uri sau în cadrul Companiei pentru a obține acces la anumite zone ale site-ului/site-urilor sau pentru a accesa anumite Produse ale Companiei sau alte conținuturi. Atunci când configurați un cont în cadrul Companiei pentru a accesa și a utiliza site-ul/site-rile, veți furniza (sau vi se va emite, după caz) un nume de utilizator și o parolă. Sunteți unicul responsabil pentru menținerea confidențialității conturilor și parolelor dvs. și pentru restricționarea accesului la acestea și vă angajați să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care se desfășoară sub conturile sau parolele dvs. Informațiile pe care le furnizați Companiei trebuie să fie exacte, actuale și complete. Vă angajați să vă asigurați că aceste informații sunt în permanență exacte și actualizate. De asemenea, confirmați că contul dumneavoastră este unul vă angajați să nu acordați acces la site/site-uri sau la părți din acestea niciunei alte persoane, pe baza numelui dvs. de utilizator, a parolei sau a altor informații de securitate. Vă angajați să ne anunțați imediat cu privire la orice accesare sau utilizare neautorizată a numelui de utilizator sau a parolei sau cu privire la orice altă încălcare a securității. De asemenea, vă angajați să vă asigurați că ieșiți din cont la sfârșitul fiecărei sesiuni. Trebuie să aveți mare grijă atunci când vă accesați contul de pe un computer public sau partajat, astfel încât alții să nu poată vizualiza sau înregistra parola dvs. sau alte informații personale. Aveți obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a avea acces la site/site-uri și de a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul/site-urile prin intermediul conexiunii dvs/ la internet sunt conștiențite de acești Termeni și îi respectă. Pentru a accesa site-ul/site-urile sau unele dintre resursele oferite, este posibil să fiți rugat să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Este o condiție de utilizare a site-ului/site-urilor căa toate informațiile pe care le furnizați pe site/site-uri să fie exacte, actuale și complete. Sunteți de acord ca toate informațiile pe care le furnizați pentru a vă înregistra la site/site-uri sau în alt mod, inclusiv prin utilizarea oricăror caracteristici interactive de pe site/site-uri, dar nu numai, să fie guvernate de politica noastră de confidențialitate și sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le întreprinde Compania cu privire la informațiile dvs., în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Compania nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, site-ul/site-urile sau orice parte a acestuia/acestora nu este/sunt disponibil(e) într-un anumit moment sau pentru o anumită perioadă. Ocazional, Compania poate restricționa accesul la anumite părți ale Site-ului/Site-urilor sau la întregul site pentru utilizatori, inclusiv pentru utilizatorii înregistrați. Compania își rezervă dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator, indiferent dacă este ales de către dvs. sau furnizat de noi, în orice moment (la discreția noastră pentru orice motiv, inclusiv fără motiv) dacă, în opinia noastră, ați încălcat orice prevedere a acestor Termeni.

 

4. Modificarea Termenilor. Compania poate propune o actualizare sau o revizuire a acestor Termeni în orice moment, la alegerea noastră, prin publicarea versiunii actualizate la o adresă la care se face trimitere de la pagina de pornire a site-ului/site-urilor. Actualizarea va intra în vigoare imediat după publicarea Termenilor revizuiți (de exemplu, acceptarea Termenilor revizuiți printr-o confirmare prin clic, apăsând pe butonul de acceptare sau în alt mod). Cu toate acestea, orice modificări aduse dispozițiilor privind soluționarea litigiilor stabilite în prezentul document nu se vor aplica oricăror litigii pentru care părțile au realizat o notificare efectivă la sau înainte de data publicării modificării pe site/site-uri. În plus, Compania își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica orice serviciu sau material pe care Compania îl oferă pe site/site-uri, la alegerea sa, fără preaviz. Utilizarea în continuare a site-ului/site-urilor după publicarea Termenilor revizuiți înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Vă recomandăm să verificați această pagină periodic, astfel încât să aveți cunoștință de orice modificări, acestea fiind obligatorii pentru dumneavoastră.

 

5. Politica de confidențialitate Toate informațiile pe care Compania le colectează pe site/site-uri se supun Politicii noastre de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului/site-urilor, sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de noi cu privire la informațiile dumneavoastră în conformitate cu Politica de confidențialitate. Politica de confidențialitate se supune acestor termeni și face parte integrantă din aceștia. Cu excepția situațiilor prevăzute în mod explicit în prezentul document, în cazul unui conflict între acești Termeni și Politica de confidențialitate și cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă, acești Termeni vor prevala. Compania își rezervă dreptul de a modifica Politica de confidențialitate la discreția sa sau în conformitate cu legislația aplicabilă, iar aceste modificări se aplică imediat după publicare. Termenii suplimentari privind achiziționarea Produselor se vor supune acordului comercial aplicabil între Companie și entitatea dumneavoastră, care vă asigură accesul la Produse.

 

6. Acuratețea, exhaustivitatea și oportunitatea informațiilor de pe site/site-uri. Compania nu este responsabilă dacă informațiile puse la dispoziție pe site/site-uri nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialele de pe site/site-uri sunt furnizate numai pentru informare generală și nu ar trebui să fie utilizate drept bază exclusivă pentru luarea deciziilor fără consultarea unor surse de informații primare, mai precise, mai complete sau mai actuale. Orice utilizare a materialelor de pe site/site-uri se va face pe riscul dumneavoastră. Site-ul/site-urile poate/pot conține anumite informații istorice. Informațiile istorice nu sunt neapărat de actualitate și sunt furnizate doar pentru referință. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul site-ului/site-urilor în orice moment, dar nu are obligația de a face acest lucru. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați modificările site-ului/site-uril.

 

7. Utilizarea informațiilor publicate. Informațiile și conținutul prezentate pe sau prin intermediul site-ului/site-urilor sunt puse la dispoziție exclusiv în scopuri de informare generală. Compania nu garantează acuratețea, integritatea sau utilitatea acestor informații sau conținuturi. Orice utilizare a acestor informații și conținuturi se va face pe riscul dumneavoastră. Compania își declină orice răspundere și responsabilitate care decurg din orice utilizare a acestor informații sau conținuturi de către tine sau de către orice alt vizitator al site-ului/site-urilor, sau de către orice persoană care poate fi informată cu privire la orice parte a conținutului acestora.

 

8. Materiale ale terților. Site-ul/site-urile poate/pot include conținut furnizat de terți, inclusiv materiale furnizate de alți utilizatori, bloggeri și licențiatori terți, contractanți, agregatori și/sau servicii de raportare. Toate declarațiile și/sau opiniile exprimate în aceste materiale, precum și toate articolele și răspunsurile la întrebări și alte conținuturi, altele decât conținutul furnizat de Companie, reprezintă doar opiniile și responsabilitatea persoanei sau a entității care le furnizează. Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de terți pentru conținutul sau acuratețea oricăror materiale furnizate de terți.

 

9. Utilizarea materialelor pe site/site-uri. Tot conținutul de pe site/site-uri (inclusiv, dar nu numai, text, design, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe, cod și software, precum și selecția și dispunerea acestora) reprezintă proprietatea exclusivă a Companiei, a filialelor sale sau a furnizorilor de servicii de licențiere sau de conținut și este deținut de acestea, fiind protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile. Puteți accesa, copia, descărca și imprima materialul de pe site/site-uri pentru uz personal și necomercial, cu condiția să nu modificați sau să ștergeți niciun drept de autor, marcă comercială sau altă notificare de proprietate care apare pe materialul pe care îl accesați, copiați, descărcați sau imprimați. Orice altă utilizare a conținutului de pe site/site-uri, inclusiv, dar nu numai, modificarea, distribuirea, transmiterea, rularea, difuzarea, publicarea, încărcarea, licențierea, ingineria inversă, transferul sau vânzarea sau crearea de opere derivate din orice materiale, informații, programe software, produse sau servicii obținute de pe site/site-uri sau utilizarea site-ului/site-urilor în scopuri ce fac concurență Companiei este interzisă în mod explicit. În pofida celor de mai sus, informațiile cu caracter personal sunt guvernate de Politica de confidențialitate și se supun legislației în vigoare. Vă angajați să respectați toate restricțiile suplimentare afișate pe site/site-uri, întrucât acestea pot fi actualizate ocazional. Compania își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula înregistrarea oricărei persoane pe site/site-uri, de a elimina orice persoană de pe site/site-uri sau de a interzice oricărei persoane să utilizeze site-ul/site-urile pentru orice motiv. Compania, filialele sale sau furnizorii lor de servicii de licențiere sau de conținut își vor păstra dreptul integral de proprietate asupra materialului furnizat pe site/site-uri), inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate, și vă vor furniza aceste materiale în condiții unei licențe care poate fi revocată în orice moment, la alegerea Companiei. Compania nu declară și nu garantează că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor de pe site/site-uri nu va încălca drepturile unor terți care nu au legătură cu Compania. Nu aveți dreptul să utilizați informațiile de contact furnizate pe site/site-uri în scopuri neautorizate, cum ar fi comercializarea sau utilizările comerciale neaprobate sau interzise. Nu aveți dreptul să utilizați elemente hardware sau software menite să afecteze sau să influențeze funcționarea corespunzătoare a site-ului/site-urilor sau să interceptați orice sistem, date sau informații personale de pe site/site-uri. Vă angajați să nu întrerupeți și să nu încercați să întrerupeți funcționarea site-ului/site-urilor în nici un fel. Compania își rezervă dreptul, la discreția sa, de a vă limita sau de a vă sista accesul sau utilizarea site-ului/site-urilor în orice moment, fără notificare prealabilă. Sistarea accesului sau a utilizării nu va aduce atingere altor drepturi sau remedii la care Compania are dreptul conform legii sau conform capitalurilor dețin.
 

10. Materialele pe care le trimiteți. Confirmați că sunteți responsabil pentru orice material pe care îl puteți transmite prin intermediul site-ului/site-urilor, inclusiv în ceea ce privește legalitatea, fiabilitatea, adecvarea, originalitatea și drepturile de autor asupra acestor materiale. Conținutul utilizatorului trebuie să respecte toate legile și reglementările federale, statale, locale și internaționale aplicabile. Printre normele suplimentare de conținut referitoare la conținutul creat de utilizatori se numără și următoarele (numite, împreună, „standarde de conținut”). Aceste norme pot fi actualizate periodic și pot fi publicate pe acest site/aceste site-uri: Nu puteți încărca, distribui sau publica în alt mod prin intermediul site-ului/site-urilor orice conținut care (1) este fals, obscen, fraudulos, calomnios, defăimător, abuziv, indecent, ofensator, hărțuitor, amenințător, violent sau motivat de ură; (2) promovează sau conține material sexual explicit sau pornografic sau discriminare pe bază de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă; (3) este confidențial, proprietar, afectează viața privată sau drepturile de publicitate sau încalcă brevete, mărci comerciale, drepturi de autor, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală, este abuziv, ilegal sau în alt mod inacceptabil; (4) poate constitui sau încuraja o infracțiune penală, ar încălca drepturile oricărei părți sau ar da naștere la răspundere sau ar încălca orice lege; (5) implică activități comerciale sau vânzări, cum ar fi concursuri, tombole și alte promoții de vânzări, barter sau publicitate; sau (6) pot conține viruși software, campanii politice, scrisori în lanț, corespondență în masă sau orice formă de „spam”. În plus, nu puteți utiliza o adresă de e-mail falsă sau alte informații de identificare, nu vă puteți da drept orice persoană sau entitate și nu puteți induce în eroare în alt mod în ceea ce privește originea oricărui conținut.

 

11. Licența asupra materialelor transmise. În cazul în care transmiteți materiale și dacă societatea nu indică altceva (sau în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă), acordați Companiei și filialelor sale un drept de acces nerestricționat, neexclusiv, fără redevențe, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiabil de a utiliza, a reproduce, a modifica, a adapta, a publica, a traduce, a crea opere derivate din, a distribui și a afișa astfel de materiale în întreaga lume, în orice canale de presă. De asemenea, sunteți de acord că Compania este liberă să utilizeze orice idei, concepte, cunoștințe pe care dumneavoastră sau alte persoane care acționează în numele dumneavoastră le puteți furniza Companiei. Acordați Companiei și filialelor sale dreptul de a utiliza numele pe care îl trimiteți în legătură cu astfel de materiale, dacă aleg să facă acest lucru. Declarați și garantați că dețineți sau controlați în alt fel toate drepturile asupra conținutului pe care îl publicați; că conținutul este corect; faptul că utilizarea conținutului pe care îl furnizați nu încalcă nicio dispoziție din prezentul document și nu va provoca prejudicii niciunei persoane sau entități; și că veți despăgubi Compania pentru toate revendicările rezultate din conținutul pe care îl furnizați.

 

12. Monitorizarea și punerea în aplicare; Încetarea. Compania își rezervă dreptul de: a. a elimina sau a refuza să publice orice conținut creat de utilizatori, din orice motiv sau fără motiv, la discreția noastră, b. a întreprinde orice acțiune cu privire la orice conținut creat de utilizatori, pe care Compania o consideră necesară sau adecvată, la discreția noastră exclusivă, inclusiv dacă Compania consideră că acest conținut creat de utilizatori încalcă Termenii, inclusiv Standardele de conținut, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept al oricărei persoane sau entități, amenință siguranța personală a utilizatorilor site-ului sau a publicului sau ar putea crea o răspundere pentru Companie, c. a lua măsurile legale corespunzătoare, inclusiv apelarea la organele abilitate sau în cadrul procedurilor judiciare, dar nu numai, pentru orice utilizare ilegală sau neautorizată a site-ului/site-urilor, d. a rezilia sau a suspenda accesul la site/site-uri sau la părți din acesta/acestea, pentru orice motiv sau fără motiv, inclusiv pentru orice încălcare a acestor termeni, dar nu numai și e. fără a aduce atingere dispozițiilor de mai sus, Compania are dreptul de a coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu orice hotărâre judecătorească care ne solicită sau ne recomandă să dezvăluim identitatea sau alte informații despre orice persoană care publică materiale pe sau prin intermediul site-ului/site-urilor. Cu toate acestea, Compania nu declară și nu garantează că poate revizui toate materialele înainte de a fi publicate pe site/site-uri și nu poate asigura îndepărtarea promptă a materialului inacceptabil după ce a fost publicat. Prin urmare, Compania nu își asumă nicio răspundere pentru nicio acțiune sau omisiune în ceea ce privește transmisiunile, comunicările sau conținutul furnizat de orice utilizator sau terț. Compania nu va avea nici o răspundere sau responsabilitate față de nimeni pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea activităților descrise în prezentul document. PRIN PREZENTA, PROTEJAȚI ȘI EXONERAȚI DE ORICE RĂSPUNDERE COMPANIA ȘI PE AFILIAȚII, LICENȚIAȚII ȘI PRESTATORII SĂI DE SERVICII, FAȚĂ DE ORICE PRETENȚII CARE REZULTĂ DIN ORICE ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ DE COMPANIE SAU DE ORICARE DINTRE PĂRȚILE MENȚIONATE ANTERIOR ÎN TIMPUL SAU CA URMARE A INVESTIGAȚIILOR SALE ȘI A ORICĂROR ACȚIUNI ÎNTREPRINSE CA URMARE A INVESTIGAȚIILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE COMPANIE, DE PĂRȚILE ENUMERATE MAI SUS SAU DE AUTORITĂȚILE DE APLICARE A LEGII APLICABILE.

 

14. Link-uri. Site-ul nostru/site-urile noastre poate/pot oferi link-uri către alte site-uri web pentru confortul dvs. și pentru informare. Aceste site-uri pot fi operate de companii care nu sunt afiliate Companiei. Aceasta include link-uri conținute în reclame, inclusiv bannere publicitare și link-uri sponsorizate. Site-urile web conectate pot avea propriile condiții, iar compania recomandă insistent să revizuiți acești termeni ai terților. Compania nu va avea nicio responsabilitate pentru conținutul oricăror site-uri web care nu sunt afiliate Companiei și nici pentru utilizarea acestor site-uri web de către dvs., pentru practicile acestor site-uri web sau pentru orice pierdere sau deteriorare care poate rezulta din această utilizare. Compania nu are nici un control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse și nu își asumă nicio responsabilitate pentru ele. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile web ale terților legate de site-uri, faceți acest lucru exclusiv pe riscul dvs. și sub rezerva termenilor și condițiilor de utilizare pentru astfel de site-uri web. Puteți adăuga legături la pagina de pornire a Companiei, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod care este echitabil și legal și fără a ne afecta reputația sau a profita de ea, dar nu trebuie să creați o legătură de natură să sugereze orice formă de asociere , aprobare sau autorizare din partea noastră fără acordul nostru explicit în scris. Acest site/aceste site-uri poate/pot furniza anumite caracteristici de integrare a rețelelor de socializare care vă permit: a. să creați legături de la site-urile proprii sau de la site-uri terțe la anumite conținuturi de pe site-uri. b. să trimiteți e-mailuri sau alte comunicări cu anumite conținuturi sau linkuri către anumite conținuturi, pe site/site-uri. c. să fie afișate sau să pară că sunt afișate pe site-urile dvs. proprii sau pe site-uri web ale terților anumite porțiuni limitate de conținut de pe site/site-uri. Puteți utiliza aceste caracteristici numai în măsura în care acestea sunt furnizate de către Companie și numai în ceea ce privește conținutul afișat, și în alt mod, în conformitate cu orice termeni și condiții suplimentare prevăzute cu privire la astfel de caracteristici. Sub rezerva celor de mai sus, nu trebuie: • să creați un link de pe orice site care nu este deținut de dvs. • să fie afișate sau să pară că sunt afișate site-ul/site-urile sau părți din acestea, de exemplu prin încadrare, legături de tip deep sau in-line, pe orice alt site. • să faceți link către orice altă parte a site-ului/site-urilor decât pagina de pornire. • să întreprindeți orice alte acțiuni cu privire la materialele de pe site/site-uri, care sunt incompatibile cu orice altă prevedere a acestor Termeni. Sunteți de acord să cooperați cu Compania și să luați măsuri pentru a sista imediat orice încadrare sau legătură neautorizată. Compania își rezervă dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără preaviz. Compania poate dezactiva toate sau orice caracteristici de rețele de socializare și orice link-uri în orice moment, fără preaviz, la discreția sa.

 

15. Mărci comerciale și drepturi de autor. Mărcile comerciale, logourile și mărcile de servicii afișate pe site/site-uri sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale Companiei, ale filialelor sale, ale licențiatorilor sau ale furnizorilor de conținut sau ale altor terți. Toate aceste mărci comerciale, logouri și mărci de servicii aparțin proprietarilor respectivi. Niciun element de pe site/site-uri nu ar trebui să fie interpretat drept acordând, în mod implicit sau altfel, orice licență sau drept de a utiliza orice marcă comercială, logo sau marcă de servicii afișate pe site/site-uri, fără permisiunea prealabilă scrisă a proprietarului. Compania își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în ceea ce privește site-ul/site-urile și conținutul acestora. Fiecare dintre site-uri și conținutul său, inclusiv textul, designul, grafica, interfețele și codul, precum și selecția și dispunerea acestora, dar nu numai, sunt protejate ca un ansamblu în conformitate cu legile dreptului de autor din Statele Unite și alte țări.

 

16. Notificare privind încălcarea. Compania respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și vă solicită să faceți același lucru. Prin prezenta, sunteți informat că Compania a adoptat și a implementat în mod rezonabil o politică care prevede rezilierea în circumstanțe corespunzătoare a conturilor abonaților și deținătorilor de conturi din sistemul sau rețeaua Companiei, care încalcă în mod repetat drepturile de autor. Dacă credeți că drepturile dvs. de autor sau drepturile de autor ale unei persoane în numele căreia sunteți autorizat să acționați au fost încălcate, puteți notifica agentul nostru de drepturi de autor: Departamentul juridic - proprietateintelectuală 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 Îl puteți contacta pe agentul nostru de drepturi de autor la sediul nostru global la + 1-980-221-3235, dar nu puteți utiliza acest număr pentru a ne informa de o presupusă încălcare a drepturilor de autor. Pentru a fi eficace, notificarea trimisă de dvs. trebuie (a) să fie realizată în scris, (b) să fie transmisă agentului nostru de drepturi de autor și (c) să includă cel puțin următoarele elemente: • Semnătura fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se pretinde că a fost încălcat; • Identificarea operei supuse drepturilor de autor care se pretinde că a fost încălcată sau, dacă mai multe lucrări supuse drepturilor de autor pe un singur site online sunt vizate de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări pe respectivul site/respectivele site-uri; • Identificarea materialului care se pretinde că a fost încălcat sau că a făcut obiectul activității care a încălcat normele și care urmează să fie eliminat sau la care urmează să fie dezactivat accesul, precum și informații suficiente în mod rezonabil pentru a ne permite să localizăm materialul; • Informații suficiente în mod rezonabil pentru a ne permite să contactăm partea reclamantă, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de poștă electronică la care poate fi contactată partea reclamantă; • O declarație că partea reclamantă este convinsă, cu bună credință, că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de către titularul drepturilor de autor, de agentul său, sau de lege; și • O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și, sub amenințarea pedepsei cu sperjur, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că este încălcat. Compania nu are obligația de a posta, a transmite, a retransmite, a distribui sau a furniza în alt mod orice material disponibil pe site/site-uri, inclusiv materialele pe care ni le furnizați, și, deci, Compania are dreptul absolut de a îndepărta orice material de pe site la discreția noastră exclusivă, în orice moment.

 

17. DECLINAREA RĂSPUNDERII. (a) CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA DEPLINĂ PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI/SITE-URILOR. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ESTE POSIBIL CA ORICE INFORMAȚIE PE CARE O TRIMITEȚI SAU O PRIMIȚI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SITE-ULUI/SITE-URILOR SĂ NU FIE SECURIZATĂ ȘI CĂ EA POATE FI INTERCEPTATĂ DE PĂRȚI NEAUTORIZATE. CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI/SITE-URILOR SE FACE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ O PARTE SEMNIFICATIVĂ A SITE-ULUI/SITE-URILOR VĂ ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE ÎN MOD GRATUIT. (b) Înțelegeți că Compania nu poate garanta și nu garantează că site-ul/site-urile nu va/vor conține viruși sau alte coduri distructive. Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare a unor proceduri și puncte de control suficiente pentru a vă satisface cerințele specifice în ceea ce privește protecția împotriva virușilor și acuratețea intrărilor și ieșirilor de date, precum și pentru menținerea unui mijloc, extern site-ului nostru, pentru orice reconstituire a oricăror date pierdute. COMPANIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO PIERDERE SAU DETERIORARE CAUZATĂ DE UN ATAC DE NEGARE A SERVICIULUI DISTRIBUIT, VIRUȘI SAU ALTE MATERIALE DĂUNĂTOARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC CARE VĂ POT INFECTA ECHIPAMENTELE INFORMATICE, PROGRAMELE INFORMATICE, DATELE SAU ALTE MATERIALE BREVETATE CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI/SITE-URILOR SAU A ORICĂROR SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI/SITE-URILOR SAU A DESCĂRCĂRII ORICĂROR MATERIALE PUBLICATE PE ACESTA SAU PE ORICE SITE WEB LEGAT LA ACESTA SAU PE ORICE SITE LEGAT DE ACESTA. (c) UTILIZAREA SITE-ULUI/SITE-URILOR DE CĂTRE DVS. SE FACE PE PROPRIUL RISC. SITE-URILE SUNT FURNIZATE CA ATARE, CU TOATE DEFECTELE ȘI ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE. COMPANIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A RESTRICȚIONA SAU DE A REZILIA ACCESUL LA SITE/SITE-URI SAU LA ORICE CARACTERISTICĂ SAU PARTE A ACESTORA ÎN ORICE MOMENT. COMPANIA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU NUMAI, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU LEGATE DE EVOLUȚIA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR PĂRȚILOR SAU A AFACERII, PRECUM ȘI ORICE GARANȚII CU PRIVIRE LA CONFORMITATEA MATERIALELOR, A CONȚINUTULUI, A PRODUSELOR, A SERVICIILOR, A SOLUȚIILOR SAU A ALTOR OFERTE DE PE (SAU DISPONIBILE PRIN) SITE/SITE-URI; CĂ ACCESUL LA SITE/SITE-URI VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI; CĂ SITE-UL/SITE-URILE VA/VOR FI SECURIZAT(E); CĂ SITE-UL/SITE-URILE SAU SERVERELE CARE FAC CA SITE-UL/SITE-URILE SĂ FIE DISPONIBIL(E) NU VOR CONȚINE VIRUȘI; SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE SITE/SITE-URI VOR FI COMPLETE, FIABILE, EXACTE SAU FURNIZATE LA TIMP. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚII, FIE ORALE SAU SCRISE, OBȚINUTE DE DVS. DE LA COMPANIE SAU PRIN ORI DE PE SITE/SITE-URI NU VA CREA NICIUN FEL DE GARANȚIE; CĂ UTILIZAREA DE MATERIALE, CONȚINUTURI, PRODUSE, SERVICII, SOLUȚII SAU ALTE OFERTE DE PE (SAU DISPONIBILE PRIN) SITE/SITE-URI ESTE ADECVATĂ, COMPLETĂ, CORECTĂ, EXACTĂ, UTILĂ, LA TIMP, FIABILĂ SAU SE DESFĂȘOARĂ ÎN ALT MOD; SAU CĂ SITE-UL/SITE-URILE SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI/SITE-URILOR VOR SATISFACE ÎN ALT MOD NEVOILE SAU AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ. ÎN ANUMITE JURISDICȚII, ESTE POSIBIL CA LEGEA SĂ NU PERMITĂ ANUMITE EXONERĂRI DE RĂSPUNDERE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE GARANȚIILE MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXONERAREA DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

 

18. LIMITAREA RĂSPUNDERII. RECUNOSCÂND ȘI RECUNOSCÂND CELE DE MAI SUS, CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NICI COMPANIA, NICI FILIALELE, FURNIZORII SAU TERȚE FURNIZORII DE CONȚINUT DE PĂRȚI VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DE CONSECINȚĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ CARE DECURG DIN SAU ÎN ORICE FEL LEGATE DE SITE-UL (ELE) SAU DE ORICE ALTE SITE-URI PE CARE LE ACCESAȚI PRINTR-UN LINK DE PE SITE (URI) SAU DIN ORICE COMPANIA ACȚIUNI IA SAU NU REUȘEȘTE SĂ IA CA URMARE A COMUNICAȚIILOR PE CARE LE TRIMITEȚI LA NOI, SAU ÎNTÂRZIEREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL (E), SAU PENTRU ORICE INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII ANUNȚATE ÎN SAU OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI (E), ÎNDEPĂRTAREA SAU ȘTERGEREA COMPANIEI DE ORICE MATERIALE DEPUSE SAU POSTATE PE SITE (URI), SAU ÎN ALT MOD CARE DECURG DIN UTILIZAREA SITE-ULUI (E), INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN ALT MOD, CHIAR DACĂ SOCIETATEA, FILIALELE SALE, FURNIZORII, SAU ALTELE AU FOST SFĂTUIȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DE A DAUNELOR. ACEASTĂ LIMITARE DE MAI SUS SE APLICĂ, FĂRĂ LIMITARE, ORICĂROR DAUNE SAU VĂTĂMĂRI PROVOCATE DE ORICE DEFECȚIUNE A PERFORMANȚEI, A ERORILOR, A OMISIUNII, A ÎNTRERUPERII, A ȘTERGERII, A DEFECȚIUNILOR, A ÎNTÂRZIERII FUNCȚIONĂRII SAU A TRANSMISIEI, A VIRUȘILOR DE CALCULATOR, A DETERIORĂRII FIȘIERELOR COMUNICARE-LINE EȘEC, REȚEA SAU SISTEM DE OUTAGE, PIERDEREA PROFITURILOR, SAU FURT, DISTRUGERE, ACCESUL NEAUTORIZAT LA, MODIFICAREA, PIERDEREA SAU UTILIZAREA ORICĂROR ÎNREGISTRĂRI SAU DATE, PRECUM ȘI ORICE ALTE PIERDERI CORPORALE SAU NECORPORALE. CONFIRMAȚI ÎN MOD SPECIFIC ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI COMPANIA, NICI FILIALELE SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂRUI UTILIZATOR AL SITE-ULUI (LOR). REMEDIUL DUMNEAVOASTRĂ UNIC ȘI EXCLUSIV PENTRU ORICARE DINTRE PRETENȚIILE DE MAI SUS SAU ORICE DISPUTĂ CU COMPANIA ESTE DE A ÎNTRERUPE UTILIZAREA SITE-ULUI (E). DVS. ȘI COMPANIA SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE REZULTATĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL (ELE) TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DUPĂ CAUZA ACȚIUNII ACUMULATE SAU CAUZA ACȚIUNII ESTE PRESCRISĂ DEFINITIV. DEOARECE UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITĂRI PRIVIND DURATA UNEI GARANȚII IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, TOATE SAU O PARTE DIN LIMITAREA DE MAI SUS NU SE POT APLICA ÎN CAZUL DVS.

 

19. Despăgubirea. Sunteți de acord să despăgubiți, să exonerați de orice răspundere și să protejați Compania și filialele acesteia, precum și pe funcționarii lor, pe directori, angajați, contractanți, agenți, licențiatori, furnizori de servicii, subcontractanți și distribuitori pentru și împotriva tuturor pierderilor, răspunderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor, inclusiv a onorariilor avocaților și a costurilor de judecată, care decurg sau rezultă din utilizarea site-ului/site-urilor de către dvs. și din orice încălcare a acestor Termeni. Dacă provocați o întrerupere tehnică a site-ului/site-urilor sau a sistemelor care transmit site-url/site-urile către dvs. sau către alte persoane, sunteți de acord să fiți responsabil pentru toate pierderile, răspunderile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv pentru  onorariile rezonabile ale avocaților și costurile judiciare, care decurg sau care rezultă din această întrerupere. Compania își rezervă dreptul, pe cheltuiala proprie, de a-și asuma exclusiv apărarea și controlul asupra oricăror chestiuni pentru care ar trebui să primească despăgubiri din partea dvs. și, în acest caz, sunteți de acord să cooperați cu Compania în apărarea acestor chestiuni.

 

20. Jurisdicția și legea aplicabilă. Legile statului Carolina de Nord (cu excepția dispozițiilor referitoare la conflictele de drept) guvernează acești Termeni și utilizarea de către dvs. a site-ului/site-urilor și, cu excepția celor stabilite în Politica de confidențialitate, vă exprimați în mod irevocabil consimțământul în ceea ce privește competența instanțelor situate în Comitatul Mecklenburg, Carolina de Nord pentru orice acțiune rezultată din sau referitoare la acești termeni. La discreția exclusivă a Companiei, aceasta vă poate solicita ca orice litigiu care decurge din utilizarea acestor termeni sau a site-ului/site-urilor, inclusiv litigiile care decurg din sau în ceea ce privește interpretarea, încălcarea, invaliditatea, neexecutarea sau rezilierea acestora, să fie supus arbitrajului definitiv și obligatoriu în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Asociației Americane de Arbitraj care aplică legile statului Carolina de Nord. ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU REVENDICARE PE CARE O AVEȚI SAU PE CARE O AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI SAU CU SITE-UL/SITE-URILE TREBUIE INIȚIATĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA DATA LA CARE SE PRODUCE CAUZA ACȚIUNII; ÎN CAZ CONTRAR, ACEASTĂ CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU REVENDICAREA VA FI RESPINSĂ DEFINITIV.

 

21. Integritatea acordului și admisibilitatea. Acești termeni și orice politici sau reguli de operare postate pe site/site-uri reprezintă întregul acord și întreaga înțelegere între dumneavoastră și Companie cu privire la obiectul acestuia și prevalează în fața tuturor comunicărilor și propunerilor anterioare sau simultane, orale sau scrise, dintre părți, cu privire la astfel de chestiuni. O versiune tipărită a acestor Termeni este admisibilă în cadrul procedurilor judiciare sau administrative bazate pe sau legate de utilizarea site-ului/site-urilor în aceeași măsură și sub rezerva acelorași condiții ca și alte documente și înregistrări de afaceri generate inițial și păstrate în format fizic.

 

22. Renunțarea și caracterul independent. Renunțarea de către Companie la orice termen sau condiție prevăzut(ă) în prezenții Termeni nu va fi considerată o renunțare suplimentară sau permanentă la termenul sau la condiția respectivă sau o renunțare la orice alt termen sau condiție, iar în cazul în care Compania nu își exercită un drept sau nu aplică o dispoziție în conformitate cu prezentele condiții aceasta nu înseamnă că ea renunță la dreptul sau la dispoziția respectivă. Dacă orice prevedere a acestui contract este ilegală, nulă sau inaplicabilă, restul prevederilor acestor Termeni vor rămâne în vigoare.

 

23. Exportul. Anumite programe software sau alte materiale („Software”) pe care le puteți descărca de pe site-ul/site-urile Companiei pot fi supuse și controalelor de export din Statele Unite. Nici un software de pe site-ul/site-urile Companiei nu poate fi descărcat sau exportat cu încălcarea oricăror legi de export aplicabile, inclusiv a oricăror interdicții aplicabile împotriva descărcării sau exportului, dar nu numai, după cum urmează: (a) în Cuba, Iran, Irak, Libia , Coreea de Nord, Siria sau orice altă țară pentru care Statele Unite au declarat embargou asupra produselor (sau către un cetățean ori rezident al uneia dintre aceste țări); sau (b) oricărei persoane de pe lista cetățenilor desemnați a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite. Prin descărcarea sau utilizarea software-ului descărcat de pe site-ul/site-urile Companiei, sunteți de acord să respectați legile, regulile și reglementările aplicabile – inclusiv Legea privind administrarea exporturilor și Legea privind controlul exporturilor de arme, dar nu numai – și declarați și garantați că nu veți transfera, electronic sau în alt mod, acest software unui cetățean străin sau într-o destinație străină cu încălcarea legii.

 

24. Contractanții independenți; absența unei relații de agenție. Nu se intenționează crearea unei relații de agenție, parteneriat, societate mixtă, angajat-angajator sau francizor-francizat și niciuna dintre dispozițiile prezentului document nu va fi interpretată drept creând, explicit sau implicit, o astfel de relație.

 

25. Cum ne puteți contacta Toate notificările privind încălcările drepturilor de autor trebuie trimise agentului de copyright menționat anterior.

 

Toate celelalte feedback-uri, comentarii, cereri de asistență tehnică și alte comunicări referitoare la site/site-uri ar trebui să fie adresate: Diversey, Inc ATTN: Departamentul juridic 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Carolina de Sud 29708 privacy@diversey.com

 

Termeni și condiții de utilizare a site-ului web Diversey

Ultima actualizare: 19 ianuarie 2018